NGỌC LONG LAND

Tìm Hiểu Về Thừa Kế Và Cho Tặng Phần 1

Nội Dung Bài Viết

Hiện nay nhiều người vẫn lầm tưởng việc thừa kế và cho tặng là một. Nhưng thật ra đó là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vậy quyền thừa kế, cho tặng có điểm gì khác nhau, mời quý anh chị hãy cùng bất động sản Ngọc Long Land tìm hiểu ngay nhé .

Thừa kế là gì?

            Thừa kế được hiểu là sự dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại gọi là di sản.

            Trong đó, thừa kế được chia thành 02 hình thức:

  • Thừa kế theo di chúc: Là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi họ còn sống được căn cứ theo Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015.
  • Thừa kế theo pháp luật: Là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định được căn cứ theo Điều 649 Bộ luật Dân sự 2015.
thua-ke-cho-tang

Khái niệm quyền thừa kế

Quyền thừa kế là một chế đinh pháp luật dân sự, là tổng hợp các QPPL điều chỉnh việc dịch chuyển tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự nhất định đồng thời quy định phạm vi quyền, nghĩa vụ và phương thức bảo vệ các quyền và nghĩa vụ của người thừa kế. Căn cứ theo điều 609 BLDS 2015 quy định như sau:

            “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

            Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.”

            Ví dụ: Ngày 1/1/2021, Ông C chết, để lại 3 tỷ đồng là tài sản riêng, 1 căn nhà trị giá 10 tỷ mà ông đang ở. Ông C có 2 người con và 1 người vợ, nếu ông C không viết di chúc thì tài sản của ông C sẽ được chia đều cho vợ và 2 người con của ông.

Tặng cho tài sản là gì?

            Tặng cho tài sản là việc lập hợp đồng giữa 2 chủ thể nhằm mục đích cho, tặng tài sản. Hợp đồng này là sự thỏ thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng mà không yêu cầu đền bù và bên được tặng cho đồng ý nhận, được căn cứ theo Điều 457 Bộ luật Dân sự 2015.

hop-dong-cho-tang

Khái niệm cho tặng tài sản

            -Tặng cho tài sản được thực hiện thông qua hợp đồng tặng cho tài sản. Khoa học pháp lý xếp tặng cho tài sản là một loại hợp đồng thông dụng, có đặc điểm riêng biệt so với những loại hợp đồng thông dụng khác theo Điều 457 BLDS 2015 như sau:

            “Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.”

            Ví dụ: Ông P muốn tặng 01 chiếc xe máy cho người cháu của mình là anh A. Ông P lập hợp đồng tặng cho và anh A đồng ý ký nhận thì hợp đồng đó sẽ có hiệu lực.

Bản chất của quyền thừa kế

            Quyền thừa kế là một trong những quyền cơ bản của công dân được pháp luật của các quốc gia ghi nhận. Quyền thừa kế có quan hệ chặt chẽ với quyền sở hữu, hình thức sở hữu quyết định việc thừa kế trong xã hội, vì vậy quyền thừa kế mang bản chất giai cấp sâu sắc.

            Thừa kế là sự kế quyền tổng hợp của những người sống đối với quyền, nghĩa vụ của người đã khuất. Việc thừa kế quyền toàn bộ hay một bộ phận quyền, nghĩa vụ do người chết để lại còn phụ thuộc vào các quy định của pháp luật và ý chí của người để lại di sản, người hưởng di sản.

            Pháp luật của Nhà nước ta bảo vệ những lợi ích cơ bản của mỗi người lao động trên cơ sở bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chung của toàn xã hội, góp phần xóa bỏ những tàn tích của chế độ thừa kế do xã hội thực dân phong kiến để lại, tạo môi trường pháp lí thuận lợi, làm cho nhân dân lao động yên tâm lao động sản xuất tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội. Quyền thưaà kế xuất phát từ quan điểm coi gia đình là tế bào xã hội, phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của mọi thành viên và sự ổn định của từng gia đình. Do đó, việc xác định diện những người thừa kế cũng như phương thức chia di sản thừa kế trong pháp luật về thừa kế có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chức năng vai trò, xã hội của nó.

Để biết rõ hơn về các trình tự thủ tục đối với việc nhận thừa kế thì chúng ta sẽ đến với bài tiếp theo của vấn đề đang được mọi người quan tâm.

di-san-thua-ke

Tìm hiểu thêm về thừa kế và cho tặng phần 1

Tìm hiểu thêm về thủ tục và điều kiện thừa kế cho tặng

Facebook